Guangzhou Canyi Electronic Technology Co., Ltd
Công ty
Sản phẩm
Màn hình LED đầy đủ màu trong nhà
Màn hình LED đầy đủ màu ngoài trời
Tường video HD
Màn hình LED cho thuê
Màn hình LED quảng cáo
Màn hình LED sân khấu
Bảng quảng cáo màn hình LED ngoài trời
Tường video Led trong nhà
Màn hình LED SMD
Màn hình led cố định trong nhà
Màn hình LED cố định ngoài trời